สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล

     ที่มาของสวนทวีชล สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ตั้งอยู่บนถนนสายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด หลักกิโลเมตรที่ 10-11 มีเนื้อที่ 302 ไร่ เปิดบริการมาตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2548 โดยคุณทวีศักดิ์ – คุณชลางค์ เสสะเวช เดิมทีสวนฯ ทวีชลของเราเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา เป็นสวนฯ สวยงามเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการ เรียนรู้ เพื่อการศึกษา โดยรวบรวมพันธุ์ไม้หายากมารวมไว้ที่นี่ เพื่อความเพลิดเพลิน เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

สวนพฤกษศาสตร์ทวีชลถูกจัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์ให้เป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดเพื่อการศึกษา พันธุ์ไม้ภายในสวนฯ ถูกแบ่งกลุ่มพันธุ์ไม้ดังนี้
1.พันธุ์ปาล์ม พันธุ์ปรง
2.พันธุ์ไม้ทนแล้งเช่น กระบองเพ็ด ไม้อวบน้ำต่างๆ
3.พันธุ์ไม้ดอก เช่น กุหลาบ กล้วยไม้ ชวนชม เฟื่องฟ้า โป๊ยเซียน หน้าวัว เฮลิโคเนีย ดาหลา ขิงแดง
4.พันธุ์สับปะรดสี
5.ไม้ใบชนิดต่างๆ เช่น อโกลนีม่า ฟิโลเดนดรอน โกสน เฟิร์นชนิดต่างๆ
6.ไม้ดอกตามฤดูกาล จัดทำในรูปแปลง เพื่อนำไปประดับสถานที่ต่างๆ

     พันธุ์ไม้ทุกชนิด มีการขยายพันธุ์ไว้ทดแทนที่เสียหาย และจัดจำหน่าย ทั้งนี้ได้พยายามติดป้ายชื่อพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ให้ผู้พบเห็นได้ศึกษา ส่วนใหญ่แล้วการเกษตรที่สวนฯ จะเน้นหนักการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ใบไม้ใบหญ้าที่ร่วง จะถูกเก็บเพื่อนำมาหมักทำปุ๋ย สำหรับกิ่งก้านใบปาล์มเรามีเครื่องมือเพื่อหั่นย่อยให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แล้วนำมาหมักด้วยวิธีเติมอากาศทำให้ย่อยสลายเร็วขึ้น กิ่งก้านต้นไม้ที่ถูกตัดแต่งใบจะถูกนำมาเผาในรูปแบบของการได้ผลิตผลเพื่อนำมาเผาเป็นถ่านต่อไป เป็นการลดการเผาในที่โล่งแจ้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทำเป็นเตาเผาถ่าน ทำน้ำส้มควันไม้ ในช่วงจังหวะเวลาที่อำนวยให้ โดยไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อชุมชน ในแง่ของวิถีชีวิต และการช่วยเหลือชุมชน สวนฯ ทวีชล และ Horizon Village & Resort สร้างงานให้กับชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมหลักสูตรพัฒนาจิต เพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข เป็นการนำปัญญาและสันติสุขมาสู่ตนเองและสังคมประเทศชาติ โดยจัดปีละ 4 ครั้ง สำหรับบุคคลทั่วไปและเยาวชน

ทวีศักดิ์ เสสะเวช

"เวลาที่ผมไปนั่งคอยพบหมอที่โรงพยาบาล เขามีแผนกรักษามะเร็งโดยเฉพาะ เรียกว่า Horizon ผมก็คิดว่าต้องมีความหมาย พจนานุกรมบอกว่าหมายถึงเส้นขอบฟ้า ผมตีความว่าชีวิตเรายังมีความหมาย เราต้องเดินไปให้ไกลที่สุด horizon คือความหวังที่ผมคิดว่าผมจะต้องต่อสู้กับภัยโรคมะเร็ง ชนะหรือไม่ชนะ เราก็ฝากความหวังไว้...อ่านต่อ..."

ชลางค์-ทวีศักดิ์ เสสะเวช

หลังเกษียณ ทวีศักดิ์ เสสะเวช อดีตปลัดกระทรวงเกษตรฯ ชวนภรรยา ชลางค์ ปลีกตัวจากสังคมเมืองกรุง ไปทำรีสอร์ตที่เชียงใหม่ ชื่อ ฮอไรซั่น วิลเลจ แอนด์รีสอร์ท แถวดอยสะเก็ด...อ่านต่อ..."