สวนไม้ประจำจังหวัด

      ประเทศเรามี 76 จังหวัด ที่สวนนี้ก็มีไม้ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดครบ 76 จังหวัด รวมทั้งคำขวัญประจำจังหวัด เริ่มต้นจากไม้ประจำจังหวัดภาคใต้ เช่น จังหวัดยะลา คือไม้โศกเหลือง สตูล คือไม้กระซิก ภาคกลางกรุงเทพ ต้นไทรย้อย จังหวัดนครปฐม ต้นจันทร์หอม ภาคตะวันตกกาญจนบุรี ต้นขานาง ภาคเหนือทองกวาว เป็นต้น กิจกรรมที่จัดในสวน คือการจัดแคมปิ้ง ณ ลานกิจกรรมซึ่งอยู่บริเวณ ไม้ประจำจังหวัดภาคกลาง และต่อด้วยไม้ประจำจังหวัดภาคเหนือ