กระบองเพชรและไม้อวบน้ำ

      อันที่จริงการปลูกแคคตัสเป็นแรงบันดาลใจมาจากการไปดูสวนปาล์มที่เมือง SanDiego, Southern California ในสวนมีปลูกกระบองเพชร มากมายหลายชนิด เช่น พวก Mammillaria Melocactus Mitrocereus Astrophytum Ferocactus Neodawsonia Oputia Rhipsalis Echinocactus Agave Aloe เป็นต้น แหล่งที่ได้พันธุ์มาจากไกลสุดคือ Southern California จังหวัดสมุทรสาคร ตลาดต้นไม้กาดคำเที่ยง เชียงใหม่ พร้อมกับได้รับคำแนะนำเรื่องแคคตัสจากอาจารย์ทัศน์ และคุณพรทิพย์ วสุธาร ในวงการแคคตัส ทางภาคเหนือ หากเอ่ยชื่ออาจารย์ทัศน์ วสุธาร แล้วไม่มีใครที่จะไม่รู้จักท่าน ในบริเวณสวนฯ จะมีแหล่งรวบรวม cactus อยู่ 2 แห่งคือที่ กระโจม 4 Center Point และที่ Pyramid ด้านสวนปรง ซึ่งรวมแล้วมีมากกว่า 80 ชนิด หรือ 400-500 ต้น