จักรยานสำหรับปั่นเล่นในสวน

     สำหรับท่านที่ต้องการเช่าปั่นจักรยาน เราจะมีบริการ ประเภทของจักรยาน 3 แบบ ดังนี้
          1. จักรยาน สำหรับเด็ก ราคาเช่าจะอยู่ที่ 54 บาท สามารถเช่าปั่นได้ 3 ชั่วโมง
          2. จักรยาน สำหรับคนทั่วไป ราคาเช่าจะอยู่ที่ 75 บาท สามารถเช่าปั่นได้ 3 ชั่วโมง
          3. จักรยาน สำหรับเด็กซ้อนท้าย ราคาเช่าจะอยู่ที่ 86 บาท สามารถเช่าปั่นได้ 3 ชั่วโมง
หมายเตุ : สำหรับท่านที่นำจักรยานมาเอง มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 54 บาท
          สำหรับเช่าปั่นแบบหมู่คณะจำนวนมาก สามารถเข้าไปติดต่อแผนกฝ่ายขาย หรือโทร (053 292 381 ต่อ ฝ่ายขาย)