สนามเด็กเล่น


กฎการใช้สนามเด็กเล่น

      1. สนามเด็กเล่นนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับเด็กอาย 5 - 12 ปี
      2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ควรมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดี
      3. ห้ามเล่นเครื่องเล่นในกรณีฝนตก ฟ้าร้อง
      4. การเล่นเครื่องเล่นที่ไม่เหมาะสมกับอุปกรณ์อาจทำให้เกิดอันตรายได้
      5. ควรเล่นเครื่องเล่นที่ติดตั้งบนพื้น ที่ปลอดภัย เช่นพื้นยาง พื้นทราย ที่มีความหนาพอ
      6. ในกรณีที่เครื่องเล่นติดตั้งบนพื้น ที่ไม่ปลอดภัยให้คำนึงถึงกิจกรรมที่เด็กเล่น
      7. อย่าสัมผัสกับเครื่องเล่นเหล็กที่กระทบกับแสงแดดโดยตรง จากร้อนหรือไหม้ผิวหนังได้
      8. หากเห็นเครื่องเล่นชำรุดรีบแจ้งเจ้าของสนามเด็กเล่นทันที
      9. ผู้ปกคองควรดูแลเด็กให้เล่นอย่างปลอดภัย

ในกรณีฉุกเฉิน หรือ เกิดอุบัติเหตุโปรดติดต่อหมายเลข 053 292 381 - 5 หรือเรียกพนักงานบริเวณใกล้เคียง