วิถีชีวิตล้านนา

     ขึ้นชื่อว่าเป็นการเรียนรู้ ไม่เพียงที่สวนฯนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับพฤกษศาสตร์เท่านั้น แต่ยังมีเรื่องศิลปวัฒนธรรมด้วย ท่านเจ้าของจึงได้สร้างพิพิธภัณฑ์และวิถีชีวิตล้านนา มีเรือนไม้ท้องถิ่นและวิถีชีวิตชาวบ้านย้อนหลังไปเมื่อ 60- 70 ปี อยากให้อนุชนรุ่นใหม่ได้ดูบ้านเก่า ๆ ซึ่งทางภาคเหนือถูกคนซื้อเอาไปแปรรูปหมด บ้านเก่าก็หมดไป ด้วยเหตุนี้ ทำให้บ้านสามหลังถูกนำมาตั้งตระหง่าน อย่างสง่างาม ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล