สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล

     เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิด ที่นี่แบ่งออกเป็น 4 กระโจมด้วยกัน ก่อนจะเดินเข้าไปชมต้นไม้ในกระโจม แต่ละกระโจม จะเห็นพญานาค 2 องค์ ทำด้วยไม้ดัดที่ถูกตัดแต่งให้เป็นพญานาค เลื้อยไปมาเป็นความยาว 320 เมตร ความสูงของเศียรพญานาค ซึ่งวัดจากพื้น ประมาณ 5 เมตร

     ต่อจากนั้นจึงเดินเข้าไปในกระโจมแต่ละกระโจม ซึ่งกระโจมแรก ประกอบไปด้วย ต้นกล้วยไม้ป่า ต้นสับปะรดสี ชนิดต่างๆ ภายในกระโจมที่สอง เป็นน้ำตกจำลองซึ่งรายล้อมด้วยต้นเฟิร์น ปาล์ม ไม้ใบต่างๆ นาๆ ใต้น้ำตกเต็มไป ด้วยฝูงปลาคราฟท์ที่แหวกว่ายไปมา สวยงามเป็นอย่างมาก กระโจมสาม เต็มไปด้วยไม้ใบชนิดต่างๆ เช่น ฟิโลเดนดรอน เฟิร์น ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง รองเท้านารี อโกลนีมา หน้าวัวใบ ระหว่างออกจากกระโจมที่สาม ไปที่ กระโจมสี่ จะมีกล้วยไม้เดิน หวาย แคทลียา และเข้าสู่กระโจมที่สี่ซึ่งเต็มไปด้วนพวกแคคตัสและไม้อวบน้ำ จำนวกว่า 200 ชนิด

      สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลามากนัก พนักงานจะแนะนำให้เข้าชมที่เซนเตอร์พอยท์ ซึ่งเป็นที่รวมพันธ์ไม้ทุกชนิดแบบ ย่อมา ลงไว้ที่บริเวณนี้ บางครั้งบางคราวจะมีครอบครัวที่พาลูกหลานมาเที่ยวถือโอกาสยึดพื้นที่นั่งพักเป็นที่ปิคนิค อย่างสนุกสนาน