เรื่อปั่น (จักรยาน นาวา)

     เรามีเรือปั่น หรือ จักรยานนาวาให้เช่า 1 ลำ ในราคา 75 บาท ต่อ 1 ชั่วโมงสำหรับ 2 ท่าน รองรับน้ำหนักไม่เกิน 150 กิโลกรัม เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี หรือสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ไม่ควรลงเรือโดยปราศจากผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่นั่งไปด้วย หากท่านใด ไม่ปฏิบัติตามกฎของเรา เจ้าหน้าที่สามารถยึดเรือคืนได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้น ที่เกิดขึ้น