สวนสัตว์เล็ก

สวนทวีชลของเรา มีสัตว์หลายชนิดให้ท่านได้ศึกษาและถ่ายรูป ดังนี้
     1. กวางป่า , กวางไทย
     2. อูฐ
     3. นกกระจอกเทศ
     4. นกยูง
     5. ไก่ สายพันธ์ต่างๆ
     6. ควาย
     7. นก สายพันธ์ต่างๆ
     8. หงส์
     9. ห่าน
     10. เป็ด
สวนสัตว์เล็ก ทุกจุด ท่านสามารถให้อาหารสัตว์ด้วยอาหารที่เราเตรียมไว้ ด้วยผักบุ้งปลอดสาร และมีจุดบริจาคค่าอาหารแล้วแต่ความเมตตา

สารบัญสัตว์ต่างๆ