สวนสับปะรดสี

      จากทางเข้าประตูแรกจนถึงประตูที่สอง นอกจากสองข้างทางจะมีต้นปาล์มปลูกเรียงรายกัน ที่โคนต้นจะเห็นสับปะรดสีหลากพันธุ์ จนกระทั่งมาถึงที่ลานจอดรถ จะเห็นสับปะรดสีเรียงร้อยพันกันเป็นกิ่งก้านใหญ่ใต้ต้นพญาสัตบรรณและต้นปาล์มบนเกาะกลางถนน พันธุ์ที่เราปลูก ได้แก่ สับปะรดก้านแดง สับปะรดหัวไม้ขีด เอคเมียฟาสซิเอด้าโมกานาภาพ เอคเมียแพกตินาตา สับปะรดปากนกแก้ว Pink Starlite Redstar Eliane สับปะรดด่างขาว สับปะรดแคระ Brushing Bride Charm เป็นต้น