สวนปรง

      มีหลากหลายชนิด ปรงเป็นพืชที่ชอบขึ้นตามป่าโปร่ง ทนทานต่อดินฟ้าอากาศ อาศัยน้ำค้างก็เจริญเติบโต ได้ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อ ที่สวนปรงของเรา บางคนก็เรียกว่า จูราสซิคพาร์ค (Jurasic Park) เพราะเด็กๆ เห็นไดโนเสาร์ รูปไม้ดัด น่าชมมากๆ