สวนไม้ตัดดอก

      สวนไม้ตัดดอก ประกอบไปด้วย ดอกหน้าวัว อโกลนีมา ฟิโลเดนรอน ดอกโป๊ยเซียน ดอกไฮเดรนเยีย กล้วยไม้ และ เฟิร์นข้าหลวง การเดินชมโดยเดินเป็นวงรอบ จะได้ชมพันธุ์ไม้ต่างๆกลุ่มเดียวกัน ที่แยกไว้ให้ศึกษาได้โดยชัดเจน