สระว่ายน้ำสวนทวีชล

     สระว่ายน้ำ เปิดบริการ เวลา 09.00น. ถึง 16.30 น. สามารถซื้อตั๋วที่จุดจำหน่ายบัตร ผู้ใหญ่ ราคา 139 บาท และ เด็ก ราคา 75 บาท


กฎระเบียบในการใช้สระว่ายน้ำ

      1. สระว่ายน้ำมีความลึกสุด 160 เชนติเมตร
      2. เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีต้องมีผู้ปกครองดูแลในขณะที่ว่ายน้ำในบริเวณโดยรอบ
      3. ห้ามบุคคลต่อไปนี้ลงใช้บริการสระว่ายน
           - มีอาการติดยา อาการเมายา หรือเมาสุรา
           - มีอาการป่วยเป็นโรคร้ายแรง
           - มีอาการเป็นทวัด มีน้ำมูก บุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
      4. ก่อนลงสระต้องอาบน้ำก่อน และสวมชุดว่ายน้ำทุกครั้งที่ใช้บริการสระว่ายน้ำ
      5. ไม่วิ่งเล่น กระโดด ในบริเวณรอบสระว่ายน้ำ
      6. กรณีว่ายน้ำไม่เป็น ต้องสวมห่วงยางก่อนลงเล่นน้ำ ไม่นำอุปกรณ์อื่นเช่นลูกบอลมาเล่นในสระ และ ใช้หน้ากาก แว่นตาว่ายน้ำให้ถูกต้อง
      7. ห้ามนำขวดแก้วเข้ามาในบริเวณสระ และ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำโดยเด็ดขาด.
      8. ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานในบริเวณสระ
      9. ห้ามสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
      10. ห้ามปัสสาวะลงในสระน้ำ
      11. กรณีท้องเสีย ก่อนลงสระ72ชั่วโมง ห้ามลงสระ เพราะจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
      12. ผู้ว่ายน้ำต้องรับผิดชอบทรัพย์สินของตนเอง ขณะที่มาใช้บริการสระว่ายน้ำ
     
ในกรณีฉุกเฉิน หรือ เกิดอุบัติเหตุโปรดติดต่อหมายเลข 053 292 381-5 หรือเรียกพนักงานบริเวณใกล้เคียง